Izradu ove web stranice financirala je EU

ZPP - zajednička poljoprivredna politika

Kontakt

Središnji ured
Ulica grada Vukovara 269 d,
10 000 Zagreb
Tel. 01 6002 700 – Centrala
       01 6002 742,6002 743 – Odjel za odnose s javnošću
Fax: 01 6002 851
E-mail: info@apprrr.hr

Regionalni uredi APPRRR

IAKS

Uvođenjem izravnih plaćanja poljoprivrednicima EU je započeo s implementacijom administrativnog i integriranog kontrolnog sustava koji se zove IAKS (Integrirani administrativni i kontrolni sustav). Cilj ovog sustava je osigurati točna plaćanja i računovodstvene procedure, kontrolirati prihvatljivost, potpunost i pravovremenost prijava za potpore. Ovaj se sustav također implementira i u Hrvatskoj.
IAKS je složen sustav koji se sastoji od više elemenata: Kompjuterizirane baze podataka, Sustava za identifikaciju zemljišnih čestica (LPIS/ARKOD), Sustava za identifikaciju i registraciju prava na plaćanja, Prijave za potpore, Integriranog kontrolnog sustava, Jedinstvenog sustava za zabilježbu identiteta svakog poljoprivrednika koji podnese prijavu za potporu, Sustava registracije životinja. 

Shema tijeka