Izradu ove web stranice financirala je EU

ZPP - zajednička poljoprivredna politika

Kontakt

Središnji ured
Ulica grada Vukovara 269 d,
10 000 Zagreb
Tel. 01 6002 700 – Centrala
       01 6002 742,6002 743 – Odjel za odnose s javnošću
Fax: 01 6002 851
E-mail: info@apprrr.hr

Regionalni uredi APPRRR

Izravna plaćanja

Najvažnije načelo sustava izravnih plaćanja u EU je odvajanje plaćanja od proizvodnje. Uvjet za ostvarenje prava na izravna plaćanja je poštivanje pravila višestruke sukladnosti.

Postojeći sustav izravnih plaćanja u zemljama EU nije jedinstven. Brojne su razlike u primjeni i odabiru modela, o čemu svaka članica odlučuje zasebno. Ključne odrednice sustava izravnih plaćanja su iste za sve zemllje članice, ali zbog primjene različitih modela u praksi je gotovo nemoguće pronaći dvije zemlje članice koje imaju istovjetan sustav. Ipak, politički je cilj ujednačavanje tog sustava na razini EU.

Prvi je tzv. povijesni model, prema kojem je poljoprivredni proizvođač mogao ostvariti iznos sredstava koji je ostvarivao u referentnom razdoblju. Mnoge stare zemlje članice primjenjuju tzv. povijesni model kojim je napravljena poveznica s pravima na plaćanje iz referentnog razdoblja 2000.-2002. godine, a koji je danas sve teže pravdati, jer je potpora u pravila odvojena od proizvodnje.
Budući smjer ZPP-a predviđa postupno ukidanje poviejsnih prava, što je uzeto u obzir u planiranju hrvatske poljoprivredne politike.

Drugi je tzv. regionalni model, koji se temelji na raspoloživim hektarima koje je poljoprivredni proizvođač imao na raspolaganju u prvoj godini primjene ove sheme.
Većina novih zemalja članica još uvijek primjenuje pojednostavljeni sustav plaćanja po površinama (SAPS), uz mogućnost dopunskih plaćanja koja u određenim slučajevima mogu biti proizvodno vezana.

Do 2008. godine u Hrvatskoj su sva izravna plaćanja bila proizvodna vezana. Zakonom o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju koji je stupio na snagu 2010. godine učinjen je veliki iskorak u smjeru usklađivanja s EU sustavom izravnih plaćanja, a njime je propisano da Hrvatska od 2012. godine provodi program jedinstvenih plaćanja, regionalni model. Zakon također propisuje da su korisnici prava na plaćanje ona gospodarstva koja zahtjev za dodjelu prava na plaćanje podnesu u 2012. godini.