Izradu ove web stranice financirala je EU

ZPP - zajednička poljoprivredna politika

Kontakt

Središnji ured
Ulica grada Vukovara 269 d,
10 000 Zagreb
Tel. 01 6002 700 – Centrala
       01 6002 742,6002 743 – Odjel za odnose s javnošću
Fax: 01 6002 851
E-mail: info@apprrr.hr

Regionalni uredi APPRRR

Kontrola VS

Provodit će se kontrole na terenu kako bi se provjerilo da li poljoprivrednik ispunjava uvjete višestruke sukladnosti.
Kontrolu ispunjavanja uvjeta provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sukladno donesenim propisima.