Izradu ove web stranice financirala je EU

ZPP - zajednička poljoprivredna politika

Kontakt

Središnji ured
Ulica grada Vukovara 269 d,
10 000 Zagreb
Tel. 01 6002 700 – Centrala
       01 6002 742,6002 743 – Odjel za odnose s javnošću
Fax: 01 6002 851
E-mail: info@apprrr.hr

Regionalni uredi APPRRR

Načela ZPP-a

Temeljna načela ZPP-a su jedinstveno tržište, prednost Unije i financijska solidarnost.

Jedinstveno tržište odnosi se na primjenu pravila o prometu robe između država članica koje se postiže općom zabranom nameta te usklađivanjem tehničkih propisa. Jedinstveno tržište obuhvaća i određivanje jedinistvenih cijena i potpora, što znači utvrđivanje cijena (u slučaju poljoprivrednih proizvoda radi se o referentnim i interventnim cijenama), isplaćivanje pomoći i pravila konkurencije, harmonizaciju propisa o zdravstvenom osiguranju i administrativnim postupcima.

Prednost Unije podrazumijeva davanje prednosti poljoprivrednim proizvodima Unije pred uvoznim proizvodima i zaštitu unutrašnjeg tržišta od poremećaja izazvanih nekontroliranim uvozom poljoprivrednih proizvoda  niskih cijena, kao i od poremećaja na svjetskom tržištu.

Financijska solidarnost podrazumijeva da troškovi koji proizlaze iz primjene ZPP-a moraju biti podijeljeni između svih zemalja članica, bez obzira na njihov nacionalni interes.

Ciljevi ZPP-a su potpora poljoprivrednom dohotku, osiguravanje životnog standarda za poljoprivrednu populaciju, podizanje poljoprivrede produktivnosti, stabilizacija tržišta, sigurnost opskrbe tržišta, osiguranje poljoprivrednih proizvoda za potrošače po razumnim cijenama.