Izradu ove web stranice financirala je EU

ZPP - zajednička poljoprivredna politika

Kontakt

Središnji ured
Ulica grada Vukovara 269 d,
10 000 Zagreb
Tel. 01 6002 700 – Centrala
       01 6002 742,6002 743 – Odjel za odnose s javnošću
Fax: 01 6002 851
E-mail: info@apprrr.hr

Regionalni uredi APPRRR

O ZPP-u

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) jedno je od najvažnijih operativnih područja kojima se bavi Europska unija.

Naziv Zajednička poljoprivredna politika podrazumijeva skupinu pravila i mehanizama koji reguliraju proizvodnju, prodaju i plasiranje poljoprivrednih proizvoda u Europskoj uniji. Sva ta pravila i mehanizmi stvoreni su kako bi se ostvarili ciljevi:

  • povećanje poljoprivredne proizvodnje primjenjujući tehnološka dostignuća, poboljšanja proizvodnosti i učinkovitijeg korištenja proizvodnih izvora, posebno radne snage
  • poboljšanje socijalnog statusa poljoprivrednika, pri čemu je posebno važna zaštita njihovih prihoda
  • stabiliziranje tržišta i opskrba kupaca zdravim i kvalitetnim proizvodima   

U postizanje ovih ciljeva Europska unija ulaže znatna financijska sredstva. Ulaskom u EU, Hrvatskoj će postati dostupni fondovi namijenjeni izravnim potporama za poljoprivredu i ruralni razvoj.

No na putu prema EU, Hrvatska se mora prilagoditi regulativama EU kako u ostalim područjima, tako i u poljoprivredi. Taj proces je već počeo i provodi se od 2009. godine, kad je na snagu stupio novi Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju. Prilagodbe koje se upravo provode dio su intenzivnih priprema Republike Hrvatske za članstvo u EU, kada bi u potpunosti trebao biti usvojen i model Zajedničke poljoprivredne politike.

Hrvatski poljoprivrednici će profitirati kroz Zajedničku poljoprivrednu politiku, koja je dizajnirana za razvoj poljoprivrede na profitabilan i održiv način. ZPP uzima u obzir interese potrošača i poreznih obveznika i poljoprivrednicima daje slobodu da proizvode ono što potrošač traži. Velika većina sredstava poljoprivrednicima se plaća neovisno o tome koliko proizvode. Ukidanje veze između potpora i proizvodnje omogućava  poljoprivrednicima da budu više tržišno orijentirani, dok i dalje primaju izravna plaćanja kao potporu stabilnom dohotku svom gospodarstvu.