Izradu ove web stranice financirala je EU

ZPP - zajednička poljoprivredna politika

Kontakt

Središnji ured
Ulica grada Vukovara 269 d,
10 000 Zagreb
Tel. 01 6002 700 – Centrala
       01 6002 742,6002 743 – Odjel za odnose s javnošću
Fax: 01 6002 851
E-mail: info@apprrr.hr

Regionalni uredi APPRRR

Obvezni uvjeti za upravljanje

(eng. SMR - Statutory Management Requirements)

A.
ZAŠTITA OKOLIŠA
Standardi za očuvanje životinjskih vrsta i okoliša
Standardi za zaštitu podzemnih voda
Standardi za otpadni mulj
Standardi za nitrate
Standardi za očuvanje prirodnih staništa i divlje flore i faune  

OČUVANJE ZDRAVLJA LJUDI I ŽIVOTINJA
Identifikacija i registracija životinja  

Standardi za identifikaciju i registraciju svinja
Standardi za identifikaciju i registraciju goveda
Standardi za identifikaciju i registraciju koza i ovaca  

B.
ZDRAVLJE LJUDI, ŽIVOTINJA I BILJAKA
Standardi za sredstva za zaštitu bilja
Standardi vezani za zabranu korištenja nekih tvari s hormonskim ili tirostatskim djelovanjem i beta-antagonista
Standardi vezani za zdravstvenu ispravnost hrane
Standardi za kontrolu i iskorjenjivanje spongiformnih encefalopatija
Standardi za kontrolu slinavke, šapa i klasične svinjske kuge
Standardi za kontrolu određenih bolesti životinja i posebne mjere za vezikularnu bolest svinja
Standardi za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika  

C.

DOBROBIT ŽIVOTINJA

Standardi za dobrobit teladi
Standardi za dobrobit svinja
Standardi za dobrobit životinja