Izradu ove web stranice financirala je EU

ZPP - zajednička poljoprivredna politika

Kontakt

Središnji ured
Ulica grada Vukovara 269 d,
10 000 Zagreb
Tel. 01 6002 700 – Centrala
       01 6002 742,6002 743 – Odjel za odnose s javnošću
Fax: 01 6002 851
E-mail: info@apprrr.hr

Regionalni uredi APPRRR

Povijest ZPP-a

Rimski ugovor definirao je osnovne točke ZPP-a te se ona počinje primijenjivati od 1962. nakon što ju je prihvatilo 6 zemalja članica. Pravna osnova za ZPP su čl. 32 - 38 Ugovora o Europskoj zajednici. Najbitnije reforme ZPP-a su sljedeće:

Reforma iz 1992. god

Reformom je došlo je do snižavanja cijena poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda radi njihove konkurentnosti na unutarnjem i svjetskom tržištu. Također, sniženi prihodi seljacima su kompenzirani izravnim plaćanjima.  Uvedene su i dodatne mjere za uređenje tržišta i zaštitu okoliša.

Agenda 2000

Agendom 2000 nastavljene su promjene ZPP u smjeru veće konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda na unutarnjem i svjetskom tržištu te poboljšanja kvalitete i sigurnosti kvalitete. Osmišljava se nova politika razvoja sela, koja postaje drugi stup ZPP-a, a u okviru koje se potiču zamjenski poslovi i drugi izvori prihoda za poljoprivrednike. Stavljen je već naglasak na ekološki način promišljanja i strukturiranja ZPP-a..Ipak, najvažnija promjena je da je po prvi puta dogovoren čvrst financijski okvir za financiranje ZPP te nakon Agende 2000 više nije bio moguć nekontroliran rast poljoprivrednog proračuna.

Reforma  iz 2003. god. (u primjeni od 2005.god)

Reformom iz 2003. god. postojeća izravna plaćanja, pretvaraju se u jedinstveno plaćanje po gospodarstvu (eng. single farm payment) koja nisu vezana uz proizvodnju određenog proizvoda, već za ostvarivanje potpora poljoprivrednici moraju ispunjavati uvjete na području zaštite okoliša, zdrave hrane, dobrobiti životinja a zemljište treba biti obrađeno u skladu sa dobrom poljoprivrednom i ekološkom praksom. Za nove članice poticaji se isplaćuju preko površina (ha) prema kvotama i referentnim česticama, dogovorenih prilikom pregovora pojedine zemlje o ulasku u EU.  Osnažuju se mjere seoskog razvitka te se smanjuju izravna plaćanja velikim poljoprivrednicima.

„Health check“

Krajem 2007.god. Opća uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj Europske Komisije predstavila je plan reforme ZPP-a pod nazivom “zdravstvena provjera” (“health check”). Radi se o prijedlozima koji nemaju zakonodavni karakter već su služili kao priprema za  raspravu uoči zakonodavnih prijedloga koji su trebali uslijediti tijekom 2008.god. Cilj  “zdravstvene provjere” je bio unaprijediti reforme ZPP-a otpočete 2003. Nastojalo se sistem izravnih potpora učiniti efikasnijim i jednostavnijim, osuvremeniti instrumente tržišne potpore ZPP-a (originalno zamišljene za šest država) te pronaći adekvatne odgovore na nove izazove kao što su klimatske promjene ili zaštita bio-raznolikosti.