Izradu ove web stranice financirala je EU

ZPP - zajednička poljoprivredna politika

Kontakt

Središnji ured
Ulica grada Vukovara 269 d,
10 000 Zagreb
Tel. 01 6002 700 – Centrala
       01 6002 742,6002 743 – Odjel za odnose s javnošću
Fax: 01 6002 851
E-mail: info@apprrr.hr

Regionalni uredi APPRRR

Stupovi ZPP-a

PRVI STUP  (Izravna plaćanja i tržišne intervencije)

Prvi stup Zajedničke poljoprivredne politike odnosi se na izravna plaćanja i na zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda. Njegov je cilj osigurati poljoprivrednim proizvođačima stabilan dohodak uz stabilne i prihvatljive cijene poljoprivrednih proizvoda na tržištu EU.

Osnovna zadaća izravnih plaćanja je osigurati poljoprivrednim proizvođačima stabilan dohodak.
Kako bi ostvarili pravo na izravna plaćanja, poljoprivrednici trebaju poštovati pravila koja propisuje EU, a tiču se:
 • zaštite okoliša
 • zdravlja ljudi, životinja i biljaka
 • dobrobiti životinja.  

Briga za dobro stanje poljoprivrede i okoliša znači potrebu da se:
 • tlo čuva od erozije
 • održavaju razine organske tvari tla
 • pravilnim mjerama održava struktura tla
 • osigura minimalna razina održavanja i izbjegne propadanje okoliša
 • vode očuvaju od zagađenja i nestašice.  

Zajednička organizacija tržišta u sebi okuplja niz mjera koje se koriste na EU tržištu kako bi se stabilizirale cijene i ponuda poljoprivrednih proizvoda.
 
Zajednička organizacija tržišta dijeli se na:
·         Mjere koje se primjenjuj na uređenju unutarnjeg tržišta poljoprivrednih proizvoda
·         Mjere koje se primjenjuju na vanjskom tržištu odnosno trgovinske mehanizme
 
Ovaj stup se financira iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, (eng. European Agricultural Guarantee Fund – EAGF) koji osigurava izravnu financijsku pomoć poljoprivrednicima u zemljama članicama i mjere kojima se reguliraju poljoprivredna tržišta. Fond je uspostavljen Uredbom Vijeća br. (EZ) 1290/2005 a Hrvatskoj će se otvoriti po pristupanju Europskoj uniji.

DRUGI STUP (Ruralni razvoj)

Hrvatska je iz IPARD-a (Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj) već dobila potporu za mjere ruralnog razvoja. U budućnosti ta će plaćanja provoditi Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj. Plaćanja djelomično financira EU, djelomično država članica, a djelomično oni koji će iskoristiti priliku da ponude takvu vrstu potpore.

Mjere ruralnog razvoja odnose se na:

 • unaprjeđenje konkurentnosti u poljoprivrednom i šumarskom sektoru
 • unaprjeđenje stanja okoliša i krajolika
 • unaprjeđenje kvalitete života u ruralnim područjima i poticanje raznolikosti ruralne ekonomije.  

Drugi stup se financira iz sredstava Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, (eng. European Agricultural Fund for Rural Development– EAFRD). Fond je usmjeren na smanjivanje razlika između regija EU kroz sufinanciranje projekata ruralnog razvoja. Sastoji se od četiri osi: (1) poboljšanje konkurentnosti sektora poljoprivrede i šumarstva, (2) poboljšanje okoliša i krajolika, (3) kvaliteta života u ruralnim područjima i diverzifikacija ruralne ekonomije, i (4) Leader pristup. Fond je uspostavljen Uredbom Vijeća br. (EZ) 1698/2005 a Hrvatskoj će se otvoriti po pristupanju Europskoj uniji.