Izradu ove web stranice financirala je EU

ZPP - zajednička poljoprivredna politika

Kontakt

Središnji ured
Ulica grada Vukovara 269 d,
10 000 Zagreb
Tel. 01 6002 700 – Centrala
       01 6002 742,6002 743 – Odjel za odnose s javnošću
Fax: 01 6002 851
E-mail: info@apprrr.hr

Regionalni uredi APPRRR

Uvjeti dobre poljoprivredne i okolišne prakse

(eng. GAEC - Good Agricultural And Environmental Conditions)

Zahtjev - Erozija tla:
Zaštita tla primjerenim mjerama  

Zahtjev - Organska tvar u tlu:

Održavanje razine organske tvari u tlu primjerenim postupcima  

Zahtjev - Struktura tla:

Održavanje strukture tla kroz primjerene mjere  

Zahtjev - Minimalna razina održavanja:
Osiguranje minimalne razine održavanja kako bi se spriječilo uništavanje staništa  

Zahtjev - Zaštita i upravljanje vodama:

Zaštita voda od onečišćenja i otjecanja, upravljanje uporabom voda