Izradu ove web stranice financirala je EU

ZPP - zajednička poljoprivredna politika

Kontakt

Središnji ured
Ulica grada Vukovara 269 d,
10 000 Zagreb
Tel. 01 6002 700 – Centrala
       01 6002 742,6002 743 – Odjel za odnose s javnošću
Fax: 01 6002 851
E-mail: info@apprrr.hr

Regionalni uredi APPRRR

Zajednička organizacija tržišta

  
Općenito
 
Zajednička organizacija tržišta (ZOT) je zapravo niz instrumenata i mjera reguliranih EU zakonskim okvirom koje se koriste na EU tržištu kako bi se stabilizirale cijene i ponuda poljoprivrednih proizvoda.  
 
Mjere ZOT-a primjenjuje se za sljedeće proizvodne sektore:
 
·         žitarice i rižu
·         šećer
·         hmelj
·         maslinovo ulje i stolne masline
·         voće i povrće i prerađevine voća i povrća
·         sirovi duhan
·         lan i konoplja
·         vino
·         živo bilje i cvijeće
·         sjeme
·         goveđe meso
·         svinjsko meso
·         ovčje i kozje meso
·         jaja i meso peradi
·         mlijeko i mliječne proizvode
·         pčelarske proizvode
·         ostali proizvodi.
 
Vrste mjera koje se primjenjuju na unutarnjem tržištu poljoprivrednih proizvoda su:
 
·         Intervencije na tržištu
·         Pravila trženja i proizvodnje
 
Vrste mjera koje se primjenjuju na vanjskom tržištu odnosno trgovinski mehanizmi su slijedeći:
 
·         Sustav uvoznih i izvoznih dozvola
·         Sustav kvota
·         Sustav izvoznih naknada 
 


Mjere
 
Mjere koje se primjenjuju na unutarnjem tržištu
 
Intervencije na tržištu
Postoje četiri vrste interventnih mjera:
·         Javne intervencije i privatno skladištenje
·         Posebne interventne mjere
·         Sustav proizvodnih ograničenja
·         Sustavi potpore
 
Javne intervencije i privatno skladištenje se koristi kako bi se sa tržišta uklonio višak određenih poljoprivrednih proizvoda i na taj način utjecalo na cijenu poljoprivrednih proizvoda. U ovaj tip mjera spadaju i posebne ili izvanredne intervencijske mjere koje se primjenjuju u slučaju pojave bolesti ili zaraza, a s ciljem uklanjanja zaraženih proizvoda sa tržišta.
Sustav proizvodnih ograničenja koristi se kao bi se kontrolirala količina proizvoda i prije nego što dođe do izlaska na tržište i njegovog zasićenja odnosno kao bi se izbjegle znatno skuplje interventne mjere. Trenutno se primjenjuj  tri sustava proizvodnih ograničenja:
 
·         Sustav kvota za mlijeko i mliječne proizvode
·         Sustav kvota za proizvodnju šećera
·         Sustav prava na sadnju i uzdržavanje vinograda
 
Sustavi potpore se koriste za stabiliziranje tržišta i cijena na tržištu, poboljšanje kvalitete proizvoda i povećanje proizvodnje.
 
Druga vrsta mjera koje se primljenjuju na unutarnjem tržištu su:
·         Pravila trženja i proizvodnje
·         Proizvođačke organizacije i unutarsektorske organizacije
 
 
Mjere koje se primjenjuju na vanjskom tržištu
 
Sustav uvoznih i izvoznih dozvola primjenjuje se s ciljem kontrole obima uvoza i izvoza te praćenja ulaznih cijena pojedinih poljoprivrednih proizvoda koji se uvoze u EU.
 
Sustav kvota primjenjuje se sa ciljem kvantitativnog ograničenja uvoza ili izvoza pojedinih poljoprivrednih proizvoda. Trenutno se u manjoj mjeri primjenjuje sustav kvantitativnih izvoznih kvota, a u većoj mjeri sustav uvoznih kvota po preferencijalnom carinskom režimu odnosno sniženoj carinskoj stopi.
 
Sustav izvoznih naknada primjenjuje se s ciljem smanjenja cijene pojedinih poljoprivrednih proizvoda pri izvozu iz EU područja u druge zemlje, a kako bi se povećala konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz EU na svjetskom tržištu.