Izradu ove web stranice financirala je EU

ZPP - zajednička poljoprivredna politika

Kontakt

Središnji ured
Ulica grada Vukovara 269 d,
10 000 Zagreb
Tel. 01 6002 700 – Centrala
       01 6002 742,6002 743 – Odjel za odnose s javnošću
Fax: 01 6002 851
E-mail: info@apprrr.hr

Regionalni uredi APPRRR

ZPP nakon 2013. godine

Današnja ZPP ide u korak s vremenom i ima višeznačnu ulogu u društvu: proizvodnju higijenski ispravne hrane, razvoj seoskih područja, zaštitu poljoprivrednog okruženja i bioraznolikost.

Proširenje EU na 12 novih članica udvostručilo je radnu snagu i veličinu obradive površine te unutarnjem tržištu dodalo više od 100 milijuna potrošača. Sada EU broji pola milijarde stanovnika. Trenutno se vodi rasprava o smjeru koji ZPP treba imati nakon  2013. godine te o njezinom utjecaju na zemlje u razvoju. Neki smatraju da europska poljoprivredna politika treba omogućiti poslovne aktivnosti poljoprivrednicima u okolnostima kada tržište ne može osigurati povrat uloženoga i kada se poljoprivrednici suočavaju s visokim troškovima proizvodnje, dok drugi smatraju da glavni fokus te politike treba biti opće javno dobro.